[1]
Wina, W.A. and Muhammad Rifqi 2020. Implementation Dual link IPVPN and GSM IPsec based on Fortigate 50 E at PT XYZ. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). 4, 2 (Apr. 2020), 228 - 236. DOI:https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1465.